Nabízené byty jsou v hrubé stavbě, aby si je nový majitel mohl dotvořit a vybavit dle vlastních představ. Postupovat můžete dvěma způsoby, buď si byt necháte dokončit z nabídky standardů, uvedených níže a cena bytu pak zůstává neměnná nebo si jej dotvoříte vlastním vybavením, případně kombinací standardu a nadstandardu. Rozdíl v ceně dovybavení Vám bude následně zkalkulován a přičten k ceně bytu. Každopádně dokončení bytu provádíme vždy vlastními pracovníky anebo našimi ověřenými poddodavateli.

PŘEHLED STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

*Položkový rozpočet s oceněním standardů bude klientovi zaslán na konkrétní byt na vyžádání
**součástí ceny ani standardu není kuchyňská linka

VZOROVÝ BYT

Byt D2 je jediný dokončený a to podle standardů, aktuálních v době kolaudace bytového domu. Účelem bylo předvést reálnou verzi možné varianty vzhledu Vašeho nového bydlení a současně vysokou kvalitu používaných materiálů a řemeslného zpracování.

 

 

CELKOVÝ POHLED