Všechny byty jsou v hrubé stavbě, včetně omítek a rozvodů. Jejich prodej se můžeme uskutečnit i v tomto stavu. Cena dokončení pak bude odečtena z celkové ceny bytu.

Další možností je, že si vybere z naší nabídky standardů uvedených níže a cena bytu pak zůstává neměnná.

Poslední variantou je možnost dokončení bytu s nadstandardním vybavením, které si vyberete sami, případně kombinací standardu a nadstandardu. Rozdíl v ceně Vám bude následně přičten k ceně bytu.

PŘEHLED STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

*Položkový rozpočet s oceněním standardů bude klientovi zaslán na konkrétní byt na vyžádání
**součástí ceny ani standardu není kuchyňská linka

VZOROVÝ BYT

Byt D2 je jediný dokončený a to podle standardů, aktuálních v době kolaudace bytového domu. Účelem bylo předvést reálnou verzi možné varianty vzhledu Vašeho nového bydlení a současně vysokou kvalitu používaných materiálů a řemeslného zpracování.

 

 

CELKOVÝ POHLED